Home
Nasze Tematy
Maitreja
Ben Creme
Share Int´l

 Maitreja

 Misja Maitrei

Wielu ludzi oczekuje Chrystusa z niepokojem i lękiem. Czują, że Jego pojawienie się spowoduje wielkie zmiany we wszystkich sferach życia. Mają rację przyjmując, że Jego miara wartości nieuchronnie odmieni ich sposób życia i myślenia i bledną ze strachu wobec takich perspektyw. Poza tym, w minionych stuleciach kościoły przedstawiały Chrystusa w tak mistyczny sposób, że wielu boi sie Jego sądu i wszechmocy; oczekują Go jako Boga, który przyjdzie karać złych i nagradzać wiernych. Smutne to i godne pożałowania, że ów zniekształcony obraz Chrystusa tak mocno utrwalił się w ludzkiej świadomości. Ktoś taki nie istnieje. Aby zrozumieć prawdziwą naturę Chrystusa, należy Go postrzegać jako jednego spośród równych sobie Synów Bożych, z których każdy obdarzony jest pełnią boskiego potencjału, rożniących się tylko stopniem przejawienia tej boskości.

Że On tę pełnię boskości osiągnął, jest Jego chwałą, a my możemy tylko pochylić się z czcią wobec tego dokonania. A że osiągnięcie takie to istotnie rzadkość, jest niezaprzeczalną prawdą. Lecz dla ludzi cudowne jest to, że Chrystus był jednym z nich. Nie ma takiego doświadczenia, takiego cierpienia ludzkiego, którego On by nie poznał. Każdy krok na drodze, którą ludzie jeszcze idą, On już przeszedł w bólu. W całej panoramie ludzkich doświadczeń nie ma nic, czego On by nie przeżył. Dlatego jest On prawdziwie Synem Człowieczym...

...Przyjrzyjmy się dokładniej przyczynom i motywom Jego powrotu. Spróbujmy zrozumieć specyfikę Jego zadania, które Sobie postawił.Chrystus powrócił, aby potwierdzić prawdę istnienia Boga pośród nas. Jest tutaj, aby odkryć ludziom boskie tajemnice. Aby uczyć, jak miłować i jeszcze raz miłować. Raz jeszcze jest na Ziemi, aby pomóc w urzeczywistnieniu braterstwa wszystkich ludzi. Bierze na Siebie ten ciężar, by dochować wiary Ojcu i ludziom. Powrócił, by wprowadzić nas w nową epokę. Zstąpił On ze Swej wysokiej góry, by strzec skarbów przeszłości i inspirować cuda przyszłości, uświetnić Boga i człowieka...

... Jest jasne, że nie jest to zadanie łatwe nawet dla Syna Człowieczego. Odwieczne przyzwyczajenia, takie jak niezgoda i oddzielenie [od Boga i wszystkiego] mają mocne korzenie, a zarazem strach i przesądy trzymają miliony ludzi jakby w urzeczeniu. Ale nigdy dotąd w historii świata nie pojawił się Nauczyciel lepiej przygotowany do tego zadania. Maitreja wrócił, aby walczyć z niewiedzą i strachem, z niezgodą i nędzą. Jego bronią jest duchowe zrozumienie, wiedza i miłość; Jego błyszcząca zbroja Prawda.

(Autorem tego arykułu jest Nauczyciel Benjamina Creme’a, Mistrz Mądrości, członek Duchowej Hierarchii Mistrzów Mądrości, z którym Creme pozostaje w stałym telepatycznym kontakcie. Jego imię nie może być jeszcze, z różnych powodów, ujawnione, lecz jest znane kręgom ezoterycznym)


Nauki Maitrei w skrócie

W kwietniu 1988 roku długoletni współpracownik Maitrei, od dawna zamieszkały we wspólnocie azjatyckiej w Londynie, rozpoczął serię instrukcji na podstawie fragmentów nauk i prognoz Maitrei dotyczących wydarzeń na świecie. Informacje te, przekazane w formie wywiadu dwóm londyńskim dziennikarzom, zostały udostępnione prasie światowej, a następnie opublikowane w angielskim miesięczniku Share International Magazine. Podając je, Maitreja miał na celu dalsze przygotowywanie ludzkości na Swoje pojawienie się oraz pragnął pomóc nam w zrozumieniu praw duchowych rządzących naszym życiem. Prognozy dotyczące wydarzeń na świecie zostały przekazane głównie po to, aby wyjaśnić jedno z najważniejszych praw duchowych - prawo przyczyny i skutku. Jedynie zrozumiawszy to prawo i pod warunkiem stosowania się do niego w życiu, mówi Maitreja, zdołamy opanować obecne kryzysy społeczne, polityczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Z braku miejsca przedstawiamy tylko krótkie fragmenty nauk Maitrei przekazanych przez Jego współpracownika. Pełniejsza ich prezentacja zawarta jest w książce Benjamina Creme’a ”Maitreya’s Mission” (Misja Maitrei), tom II.

 

 PROGNOZY MAITREI

W kwietniu 1988 roku bliski współpracownik Maitrei skontaktował się z dwoma dziennikarzami i od tej pory informował ich regularnie o prognozach Maitrei dotyczących wydarzeń na świecie, które sporządzał On na podstawie znajomości Prawa przyczyny i skutku. Maitreja przepowiedział dramatyczne i nieoczekiwane wydarzenia międzynarodowe na tygodnie, miesiące i lata przed ich nastąpieniem. Oto niektóre z tych wydarzeń:

 # Zbliżenie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją

# Uwolnienie Nelsona Mandeli i koniec apartheidu w Południowej Afryce

# Utworzenie własnego państwa przez Palestyńczyków i pokój na Bliskim Wschodzie

# Rezygnacja Margaret Thatcher (prognozę tę poczyniono, kiedy była u szczytu kariery     

   politycznej)

# Porażka George’a Busha w wyborach prezydenckich w 1992 roku

# Trzęsienie ziemi w Armenii w 1988 oraz w Kalifornii i Chinach w 1989 roku

# Skupienie uwagi na ochronie środowiska naturalnego na całym świecie

 

DALSZE PROGNOZY

Maitreja przepowiedział międzynarodowy krach giełdowy, który rozpocznie się w Japonii; to, mówi Maitreja, zmusi świat do rewizji priorytetów, pozwoli na uczciwe i humanitarne traktowanie człowieka, co wyeleminuje żądzę zysku i bezwzględną konkurencję.

 

# Na zaproszenie światowych środków masowego przekazu Maitreja przemówi poprzez 

   międzynarodową sieć telewizyjną równocześnie do całej ludzkości; każdy człowiek 

   usłyszy Go w swoim wnętrzu, w swojej mowie ojczystej. Zarazem nastąpią setki tysięcy 

   cudownych uzdrowień.

# Dzięki inspiracji i kierownictwu Maitrji i Mistrzów ludzkość, świadoma własnej

   odpowiedzialności będzie budowała nową cywilizację, której podstawą będzie

   zapewnienie wszystkim godziwego życia, wyżywienia, ubrania, dachu nad głową, opieki

   zdrowotnej i wykształcenia.

 

Znaki Jego obecności?

”Znaki obecności Maitrei mnożą się... Maitreja zaleje świat taką powodzią wydarzeń, że rozum nie zdoła tego pojąć.”

Przepowiedział to jeden z najbliższych współpracowników Maitrei w dniu 1 czerwca 1988 roku. Od tego czasu miliony ludzi wyznających najprzeróżniejsze religie i o wszelkiej przynależności kulturowej doświadczyły ”cudownych” zjawisk, takich jak wizje Matki Boskiej, Chrystusa i Buddy; jak Źródła lecznicze, tajemnicze kręgi na polach zbożowych i ”krzyże świetlne”; jak wizje aniołów i znikający autostopowicze.

- 11 czerwca 1988 roku maitreja pojawił się w ”cudowny” sposób sześciu tysiącom wiernych w nairobi/kenia/ i poinformował zgromadzonych w doskonałym języku suahili o tym, ”że zbliżają się czasy niebiańskiego panowania”. relacja o tym wydarzeniu, wraz ze zdjęciem, ukazała się w ”kenya times” i została rozpowszechniona przez agencje prasowe całego świata.

-Liczba pojawień Matki Boskiej i płaczącej Madonny wzrosła na całym świecie do wielkich rozmiarów, co spowodowało zwiększone zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Odbierane w czasie objawienń posłania poruszają te same zasadnicze tematy. Tym pojawieniom często towarzyszą inne niewyjaśnione zjawiska.

- lecznicze źródła wodne, które, jak się mówi, są nasycane energią maitrei w pobliżu jego pojawień odkryto do tej pory w tlacote /meksyk/, nordenau /niemcy/, nadana /indie/. samo tlacote odwiedziło już ponad trzy miliony ludzi i wielu z nich twierdzi, że zostali uleczeni z poważnych chorób. o tym zjawisku informowały media wielu krajów. mimo że dotychczas nie przedłożono żadnych naukowych dowodów o leczniczych właściwościach tych wód, testy laboratoryjne wykazały, że jest ona lżejsza od zwykłej wody.

- ”Krzyże świetlne”, które odkryto w 1988 roku, najpierw w południowej Kalifornii w oknach domoów mieszkalnych, pojawiły się od tej pory w Kanadzie, Francji, Anglii, Nowej Zelandii i na Filipinach. Krzyże te pojawiają się nagle, sprawiają wrażenie holograficznych obrazów zawieszonych w ”powietrzu” między normalnym matowym szkłem okiennym a Źródłem światła. Relacje wskazują na wiele uzdrowień i wewnętrzną przemianę osób, które te krzyże widziały.

- Od 1990 roku gazety na świecie rozpowszechniają podobne relacje o tajemniczym autostopowiczu, który jest zwykle zabierany z drogi przez parę wyznania chrześcijańskiego. Autostopowicz ten siedzi przez chwilę na tylnym siedzeniu, po czym nagle mówi, że Chrystus powróci wkrótce na Ziemię. Kierowca i pasażer siedzący z przodu odwracają się, żeby mu się przyjrzeć, i stwierdzają, że zniknął. Opowiadajac pożniej policji o swoim przeżyciu, dowiadują się, że w tym dniu nie są jedynymi osobami, którym się to przydarzyło.

Benjamin Creme jest zdania, że cuda te mają umacniać wiarę i odnowić ich ufność w miłość i błogosławieństwo Boże, a zarazem przygotować ich serca i umysły na bliskie pojawienie się wyczekiwanego przez nich Nauczyciela.


Dzień Deklaracji

Maitreja oznajmi swoją prawdziwą tożsamość najszybciej, jak będzie to możliwe. W Dniu Deklaracji wszystkie sieci radiowe i telewizyjne na świecie połączą się i zaproszony przez nie Maitreja przemówi do wszystkich ludzi na Ziemi. Zobaczymy Jego twarz na ekranach i każdy z nas odbierze Jego słowa telepatycznie w swoim własnym języku, ponieważ jednocześnie przemówi do serc całej ludzkości. Nawet ci, którzy nie będą akurat oglądali telewizji czy słuchali radia, doświadczą tego przeżycia. W tym samym czasie wydarzą się na całym świecie setki tysięcy spontanicznych uzdrowień. W ten sposób poznamy, ze jest On rzeczywiście Nauczycielem Świata.

Copyright (c) 1999-2014 Czas Zmian  | kontakt@czaszmian.de
Top