Home
Nasze Tematy
Maitreja
Ben Creme
Share Int´l

 CZAS ZMIAN - Wezwanie do dzielenia się

Czas Zmian zawiera wypisy z SHARE International Magazine, miesięcznika wydawanego 10 razy w roku w jezykach: angielskim, japońskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim i holenderskim.
Magazyn ten wydaje pozarządowa, niedochodowa FUNDACJA SHARE INTERNATIONAL współpracująca z Wydziałem Departamentu do Spraw Publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, którą wspiera sieć ochotników na całym świecieMaitreja-Nauczyciel Świata żyje wsród nas

Wyznawcy wszystkich religii świata oczekują Go od wieków. Chrześcijanie znają Go jako Chrystusa i liczą na Jego rychły powrót. Żydzi czekają na Mesjasza, hindusi na powrót Kriszny, buddyści na Buddę Maitreję, a muzułmanie mają nadzieję na powrót Imama Mahdi. Imiona są różne, wielu ludzi wierzy jednak, że chodzi tu o jedną i tę samą osobę:

Nauczyciela Ludzkości - Maitreję. Maitreja woli, żeby uważano Go za nauczyciela, ponieważ nie wrócił na Ziemię jako przywódca religijny, czy też aby tworzyć nową religię, lecz jako nauczyciel i przewodnik wszystkich ludzi, bez względu na ich przynależność wyznaniową. W tym wielkim kryzysie politycznym, gospodarczym i społecznym, w jakim się obecnie znajdujemy, Maitreja będzie inspirował ludzkość do zrozumienia, że stanowi jedną światową rodzinę, oraz do budowania cywilizacji opartej na dzieleniu się, sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej oraz ogólnoświatowej współpracy. Wezwie On do zakrojonych na szeroką skalę działań na rzecz milionów ludzi, którzy każdego roku umierają z głodu - w świecie dobrobytu.

Intencją Maitrei jest doprowadzenie do podstawowych zmian w hierarchii piorytetów społecznych, tak aby właściwe wyżywienie, warunki mieszkaniowe, ubranie, wykształcenie i opieka medyczna stały się uniwersalnymi prawami człowieka.

Dzięki inspiracji Maitrei ludzkość sama dokona koniecznych zmian i stworzy zdrowszy i sprawiedliwszy świat.

Stopniowe ukazywanie się

Informacje o przybyciu Maitrei pojawiły się w ostatnich latach głównie dzięki Benjaminowi Creme, brytyjskiemu malarzowi i autorowi, który już od 1974 roku mówi i pisze o tym wydarzeniu. Według Creme’a w lipcu 1977 roku Maitreja opuścił swoją stałą siedzibę w Himalajach i osiedlił się w indyjsko-pakistańskiej wspólnocie w Londynie. Mieszka tam i pracuje jako pozornie zwykły człowiek; Jego prawdziwa tożsamość znana jest stosunkowo nielicznym. Nie chcąc naruszać wolnej woli ludzkości, pojawia się na forum publicznym stopniowo.

Maitreja jest człowiekiem naszych czasów i zajmuje się problemami dnia dzisiejszego.

Od 1977 roku działa na wielu płaszczyznach, przygotowując ludzkość na swoją fizyczną obecność. Działając zza kulis, stymulował swą niezwykłą energią dramatyczne zmiany, takie jak, między innymi, upadek komunizmu w Związku Radzieckim, koniec apartheidu w Południowej Afryce, zbliżenie między Wschodem a Zachodem, przybierający na sile głos społeczeństw i skupienie szczególnej uwagi świata na ochronie środowiska naturalnego.

Spotkał się także osobiście z grupami dziennikarzy i wpływowymi osobistościami w różnych dziedzinach życia publicznego, aby poinformować ich o tym, jakie widzi rozwiązania najpilniejszych obecnie problemów, a także o roli, jaką mogliby odegrać w przyszłości. Od 1988 roku Maitreja pojawiał się w cudowny sposób na całym świecie, przede wszystkim na zgromadzeniach religijnych ludzi wszelkich wyznań, którym przedstawiał w prostych i zrozumiałych słowach wielkie prawa duchowe kierujące naszym życiem. Ponadto poprzez rosnącą liczbę znaków pojawiających się na całym świecie i zjawisk duchowych, o których wielokrotnie informowano w środkach masowego przekazu, poruszył serca milionów ludzi, przygotowując ich na swój bliski powrót.

 Dzień Deklaracji

Maitreja oznajmi swoją prawdziwą tożsamość najszybciej, jak będzie to możliwe. W Dniu Deklaracji wszystkie sieci radiowe i telewizyjne na świecie połączą się i zaproszony przez nie Maitreja przemówi do wszystkich ludzi na Ziemi. Zobaczymy Jego twarz na ekranach i każdy z nas odbierze Jego słowa telepatycznie w swoim własnym języku, ponieważ jednocześnie przemówi do serc całej ludzkości. Nawet ci, którzy nie będą akurat oglądali telewizji czy słuchali radia, doświadczą tego przeżycia. W tym samym czasie wydarzą się na całym świecie setki tysięcy spontanicznych uzdrowień. W ten sposób poznamy, ze jest On rzeczywiście Nauczycielem Świata.


 

W czerwcu 1988 roku Maitreja pojawił się przed tysiącami ludzi w pobliżu Nairobi w Kenii.

Pojawia się On wielu grupom i pojedyńczym osobom pod różnymi postaciami, ale zawsze w takiej, która umożliwia rozpoznanie Go. O wydarzeniach tych informowały liczące się na całym świecie środki masowego przekazu.

 

                         ”Wielka jest nadzieja na Mój powrót

                    Z radością przychodzę do Was

Wypatrujcie Mnie zatem, a ujrzycie, że czekam.

Szukajcie Mnie i chwyćcie Moją wyciągniętą dłoń

                                     Potrzebna Mi wasza pomoc, aby przed Wami stanąć,

                                  błogosławić światu , pokazać ludziom, że droga jest prosta,

                                 wymaga jedynie akceptacji sprawiedliwości i wolności,

                              dzielenia się i miłości.”

 

 

Pokój na świecie... tylko przez dzielenie się

W latach 1977 - 1982 Maitreja przekazywał telepatycznie niektóre ze swoich posłań Benjaminowi Creme’owi podczas jego odczytów w Londynie. Podstawowym tematem posłań Maitrei jest konieczność położenia kresu cierpieniom milionów głodujących i umierających z głodu ludzi na Ziemi, w świecie, który ma nadprodukcję żywności. Ta niesprawiedliwość jest jednym z głównych powodów powrotu Maitrei w obecnych czasach.

Maitreja pyta: ”Jak możecie być dzisiaj zadowoleni ze swojego życia, podczas gdy miliony ludzi umierają z głodu i w brudzie; w świecie, gdzie bogaci popisują się przed oczami biednych swoim dobrobytem, gdzie każdy jest wrogiem swojego sąsiada, gdzie nikt nie ufa swemu bratu ? Jak długo chcecie jeszcze tak żyć, moi przyjaciele ? Jak długo chcecie podtrzymywać te hańbiące warunki ?”

Od 1979 roku, czasu tego posłania, wstrząsneły nami straszliwe klęski głodu w Etiopii i Somali oraz nadal przeraża nas ustawiczna nędza w innych krajach. Powoli zaczynamy uświadamiać sobie, że głód nie tylko nie jest konieczny, ale też niemoralny, ponieważ jego powodem nie jest brak żywności, lecz niesprawiedliwość społeczna, polityczna i ekonomiczna, która doprowadza do nędzy. Na całym świecie najbiedniejsi cierpią z głodu, tak w krajach uprzemysłowionych, jak i rozwijających się, a instytucje krajowe i międzynarodowe działają w ten sposób, że nędzy nie tylko nie ubywa, lecz przeciwnie, przybywa. Tak rośnie przepaść między bogatymi a biednymi: obecnie ten stan jest największym zagrożeniem dla pokoju na świecie.

Jedną z postaw, które ten stan utrzymują, jest samozadowolenie. Maitreja widzi w samozadowoleniu korzenie całego zła na Ziemi. ”Tak jednostki, jak i instytucje oddalają się z jego powodu od realiów życia”, to ono powstrzymuje nas od znalezienia efektywnych rozwiązań dzisiejszych problemów. ”Samozadowolenie prowadzi w ostateczności do samozagłady i może doprowadzić do upadku całych społeczeństw”.

Maitreja podkreśla dobitnie, że jeśli tylko zechcemy, możemy sami zmienić ten stan rzeczy i zlikwidować głód oraz ogromną liczbę innych zagrożeń spowodowanych przez człowieka: ”Problemy ludzkości są realne, ale do rozwiązania. Rozwiązanie ich leży w Waszym zasięgu. Przyjmijcie potrzeby bliźnich za miarę swego działania i rozwiążcie problemy tego świata. Innej drogi nie ma.” Jeżeli pójdziemy za Jego radą i wprowadzimy zasadę dzielenia się, to ludzie i narody znowu zaczną darzyć się zaufaniem; wraz z zaufaniem pojawi się sprawiedliwość, a kiedy nastanie sprawiedliwość dla wszystkich, osiągniemy rzeczywisty i trwały pokój na Ziemi.

Copyright (c) 1999-2014 Czas Zmian  | kontakt@czaszmian.de
Top